Main menu

Algemene voorwaarden en reglementen Dance Classes

1. Middels het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier gaat men akkoord met de algemene voorwaarden en schrijft zich in
bij Diana Meijer Dance & ShowBizz Academy. Het inschrijfformulier moet samen met 1 pasfoto worden ingeleverd.
2. Inschrijving is voor minimaal 3 maanden. Opzeggingen kunnen na deze 3 maanden worden gedaan en moeten vóór de 20e van de maand,
schriftelijk worden ingediend. Mocht hier niet aan voldoen dan zal het lesgeld nog een maand moeten worden doorbetaald.
3. Het lesgeld is een jaarlijks bedrag dat wordt verdeeld in 11 maanden. Hiermee is rekening gehouden met vakanties en feestdagen.
4. Het lesgeld wordt rond de 26/27 van iedere maand via automatische incasso worden afgeschreven. Bij inschrijving zal hiervoor een
machtigingsformulier moeten worden ingevuld. Restitutie is niet mogelijk. Wanneer het niet mogelijk is om, door wat voor reden dan
ook automatisch te kunnen afschrijven, zullen hier administratiekosten voor worden gerekend.
5. Door jaarlijkse prijsstijgingen kan het lesgeld worden verhoogd.
6. Leerlingen met een Ooievaarspas moeten deze pas tijdig komen inscannen. Dit geschied per kwartaal. Deze datum zal per mail worden
kenbaar gemaakt op welke datum er moet worden in gescand. Wordt hier niet aan voldaan dan zal het lesgeld op eigen krachten moeten
worden betaald en heeft de leerling geen toegang meer tot de lessen.
7. Tijdens de zomervakantie en feestdagen is de studio dicht en wordt er geen les gegeven, het lesgeld over de maand augustus hoeft
niet betaald te worden. De andere vakanties zijn meegenomen in het lesgeld.
8. Bij het volgen van meerdere lessen zal een kortingspercentage worden toegepast. Dit wordt berekend op basis van de hoogte van het
lesgeld, waarbij geldt dat de duurste les de basis vormt.
9. Bij het uitvallen van een docent zal gekeken worden of een andere docent kan invallen, mocht dit niet mogelijk zijn dan zal de les
niet doorgaan.
10. Wanneer een les niet kan worden gevolgd zal dit tijdig moeten worden gemeld b.v. telefonisch op het nummer 070-7370598. Inhaallessen
zijn helaas niet mogelijk omdat het lesrooster dit niet toelaat.
11. Wanneer een leerling medische achtergronden heeft, zal dit voordat men aan de opleiding begint kenbaar moeten worden gemaakt.
12. Graag op tijd aanwezig zijn doch niet eerder dan 15 minuten voor het begin van de les.
13. Voor de lessen heb je speciale danskleding en dansschoenen en tapschoenen nodig. Vraag aan de docent of in de foyer naar de juiste
benodigdheden.
14. Lang haar dient opgestoken te worden in een lage knot zonder piekhaartjes.
15. Het is niet toegestaan om tijdens de lessen sieraden te dragen of de zaal zonder toestemming te verlaten.
16. Het is de bedoeling dat na het omkleden de kleedkamer wordt verlaten en geen kleding op de banken wordt gelegd maar op de haken
wordt gehangen of in de tassen, dit i.v.m. het wisselen van klassen. Men kan in de foyer wachten tot de les begint.
17. Het is niet toegestaan om eet- of drinkgerei in de kleedkamer en balletzaal te nuttigen, hiervoor is de foyer ingericht.
18. Het is niet toegestaan om eigen consumpties te nuttigen.
19. Het is verboden in de gehele Academy te roken. Wanneer men eventueel buiten rookt a.u.b. niet voor de percelen van de nabijgelegen
buren en mogen de sigarettenpeuken niet op straat/voor de deur worden gegooid, maak deze uit en gooi binnen in de prullenbak.
Mobiele telefoons moeten tijdens de lessen worden uitgezet.
20. Het is mogelijk dat de ouders tijdens de lessen in de foyer blijven wachten, mits hier geen hinder van wordt ondervonden.
21. Diana Meijer Dance & ShowBizz Academy is niet aansprakelijk voor verlies of zoekgeraakte eigendommen, verwisseling of diefstal van
goederen alsmede lichamelijk letsel.
22. De school streeft ernaar om 1 x in de 2 jaar een uitvoering te verzorgen met alle leerlingen.
23. Wanneer er mee wordt gewerkt aan het poseren van foto’s en video’s kan hier geen aanspraak op worden gemaakt en geeft tevens
toestemming wanneer deze zullen worden gebruikt voor reclamedoeleinde of via de website/internet.
24. Wanneer dit niet wordt gewenst maak dit dan vooraf kenbaar.
25. Het is niet mogelijk om lid te zijn van soortgelijke dansgroepen of les te geven in andere groepen met dezelfde doeleinden.
26. Alle choreografieën en lesstoffen zijn gemaakt door Diana Meijer en docenten en mogen onder geen beding openbaar worden gemaakt of
zonder toestemming aan derden worden doorgegeven. Mocht openbaarheid toch voorkomen dan zal Diana Meijer Dance & ShowBizz Academy de
nodige maatregelen treffen.
27. De studio is beveiligd met een camerabewakingssysteem.
28. Overige informatie welke verkregen kan worden in de betreffende folders behoort ook tot deze voorwaarden.
29. Wij hanteren een privacy beleid. Uw privacy nemen wij uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om.
30. De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze prospect, klanten en partners te benaderen: over nieuwe producten en diensten
voor eigen marktonderzoek. over commerciële aanbiedingen; over belangrijke ontwikkelingen binnen onze organisatie
31. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar
worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden
gemaakt. Uw naam en e-mailadres slaan wij op zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven.
32. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek kunnen wij u uit ons bestand halen. Dit kunt u doen door
contact met ons op te nemen.

Huisregels
1. (Huis)dieren zijn niet toegestaan.
2. Help mee de studio netjes en schoon te houden, veeg je voeten en gooi je eigen afval weg.
3. Fietsen niet tegen de ramen maar aan de overkant bij de Aldi parkeren.
4. Het is niet toegestaan meegebrachte etenswaren te nuttigen in de studio.
5. Gebruik van stopcontacten voor opladers of andere elektronische apparatuur is niet toegestaan.
6. Kleed je om in de daarvoor bestemde kleedkamers, blijf hiervoor of na de les niet hangen maar gebruik de kleedkamer alleen voor het
omkleden.
7. Gebruik maken van de douches kan alleen in overleg met een medewerker en laat deze na gebruik schoon achter.
8. Eten/drinken (ook kauwgom) is niet toegestaan in de zalen en kleedruimtes.
9. Deponeer geen gebruikte luiers in de toiletafvalbakken maar geef deze af bij de receptie.
10. Ga alleen de zaal in als de docent aangeeft dat de les gaat starten.
11. Het betreden van de zaal is alleen toegestaan met voorgeschreven dansschoenen, gebruik van (dans)schoenen die buiten gedragen
zijn/worden is niet toegestaan.
12. Zet je telefoon uit zodra je de zaal betreedt.
13. Doe de deur van de zaal goed achter je dicht, zo voorkomen we samen geluidsoverlast.
14. Er hangen haakjes in de zaal, gebruik deze om je tas aan op te hangen.
15. De backstage ruimtes zijn alleen bedoeld voor docenten, medewerkers en genodigden.
16. Gelieve geen sigarettenpeuken en kauwgom voor de ingang van de studio gooien.
17. Bij rokende ouders/leerlingen, geen peuken op straat gooien en niet voor de brievenbussen van de nabijgelegen buren roken.

Deel dit op

Facebooktwittermail
FacebookTwitterGoogle+RSS